Nordpont OÜ pakutavad teenused:

 • Sildade projekteerimine, renoveerimine ja ehitus
 • Vesiehitustööd (paisud, kalapääsud, tehiskärestikud)
 • Kergliiklusteede projekteerimine ja ehitus
 • Keskkonnaehitus (prügilate sulgemine, konnatunnelid jne)
 • Parkide rekonstrueerimistööd
 • Betooni remont torkreetremondi tehnoloogiaga
 • Mobiilse abisilla teenus
 • Teemantpuurimistööd
 • Liivapritsitööd
 • Värvipritsitööd
 • Injekteerimistööd
 • Mehhanismid
Lisateenused:
 • Pinnase kandevõime mõõtmine elastsusmooduli testriga INSPECTOR-4
 • Dünaamilise penetromeetri abil pinnase tiheduskoefitsendi määramine
 • Betooni õhusisalduse kontrollmõõtmised ehitusplatsil
 • Betooni konsistentsiklassi määramine ehitusplatsil (koonuse mõõtmine)