Käimasolevad 2018 projektid:

Sillad

 • Ehavere silla projekteerimine ja ehitamine koos paisu likvideerimisega
 • Karutiigi silla rekonstrueerimine
 • Vadi silla remont
 • Ülemõisa silla remont

Infraehitus

 • Põltsamaa valla jalg-ja jalgrattatee ehitus lõigus Põltsamaa-Annikvere
  Vesiehitus
  • Kivi-Vigala paisu kalapääsu projekteerimine ja ehitustööd
  • Venevere kalapääsu ehitustööd