Käimasolevad 2021 projektid:

Sillad

 • Kabina silla rekonstrueerimine
 • Lõuna piirkonna 483,235. km ja 40,208. km raudteetruubi remont
 • Mädaoja silla rekonstrueerimine
 • Onga silla rekonstrueerimine
 • Piibe silla rekonstrueerimine
 • Ratva silla ümberehitus truubiks
 • Roosisaare silla avariiremont
 • Suursilla rekonstrueerimine Jõgeva alevikus
 • Tamsalu viadukti remont
 • Valgejõe silla ehitustööd

Infraehitus

 • Juhkentali linnaku drenaažsüsteemi ja teede rajamine
 • Kastolatsi tee, Otepää rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitamine
 • Paide Suur-Aia tänava rekonstrueerimine
 • Põltsamaa Lossi tänava ja Viljandi maantee rekonstrueerimine
 • Põltsamaa Pargi tänava ja Jõe tee rekonstrueerimine
 • Põlva-Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimine
 • Sadala Kooli õueala renoveerimine
 • Simisalu vaatetorni ehitus
 • Suure-Jaani Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine III etapp
 • Tallinna Botaanikaaia liivakast-labürindi ehitustööd
 • Tugimaantee 64 Võru-Põlva km 5,4-6,5 Väimelas asuva lõigu ümberehitus
 • Tüve tänava ehitustööd
 • Riigitee nr 15156 Anna - Peetri - Huuksi km 15,58 - 15,81 teeületuskoha ja jalgtee projekteerimine ja ehitus
 • Riigitee nr 24155 Viljandi – Väluste – Mustla km 0,0 - 1,0 Viiratsit läbiva lõigu liiklusohtliku koha ümberehitus
 • Vodja-Viisu kergliiklustee ehitus koos jalgteesillaga
Vesi- ja keskkonnaehitus  
 • Juhkentali linnaku drenaažsüsteemi ja teede rajamine
 • Rakvere linnas Süstatiigi väljalasule automaatse varjasüsteemi rajamine. Projekteerimis-ehitustööd
 • Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila 3.kärje osaline sulgemistöö
 • Varangu paisule kalapääsu rajamine ja silla taastamine
Fotod